Runristning Sm50, L1975:9915 i Burseryd
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Arinbjôrn gerði mik, Víðkunnr prestr skrifaði mik, ok hér skal um stund standa. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Dopfunt med runristning, (Kopia! originalet på Statens Historiska Museum) sandsten, 80 cm hög, 82-89 cm i diameter (inne 60 cm och 28 cm djup).På ett av fyra fält på cuppan är inhugget med 5-6 cm stora runor:"Arinbjörn gjorde mig, Vidkunn präst skrev mig, och här skall (jag) stå en tid.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Burseryd socken i Gislaved kommun (Jönköpings län).
Vill du se flera runstenar i Burseryd socken eller Gislaved kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.208205
Longitud: 13.286099
Lämnings-ID: L1975:9915
Riksantikvarieämbetets ID: Burseryd 175:2
Sveriges runinskrifter: Sm50, (Smålands runinskrifter))
Plats: Burseryds kyrka
Placering: SHM (4454)
Föremål: Dopfunt
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Gislaved
Socken: Burseryd
Riksantikvarieämbetets information: » L1975:9915