Runristning Sm49, L1974:691 i Burseryd
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Anno incarnationis Domini millesimo ducentesimo tricesimo octavo erat facta hæc campana. Bero scripsit. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Kyrkklocka, lillklocka, enligt uppgift 75 cm hög och 59,5 cm i diameter. Runt klockans nedre del är ett 4 cm brett band med inskrift i runor. Enligt Smålands runinskrifter är det s.k. spegelskrift och inskriften lyder:"År 1238 efter Herrens födelse tillverkades denna klocka. Björn gjorde inskriften.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Burseryd socken i Gislaved kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrktornet."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runristning Sm49, L1974:691 i Burseryd:
"Församlingens ungdom återinlöste klockan från kronan efter Gustav Vasas indragning av kyrkoegendom."
Vill du se flera runstenar i Burseryd socken eller Gislaved kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.208189
Longitud: 13.285949
Lämnings-ID: L1974:691
Riksantikvarieämbetets ID: Burseryd 175:1
Sveriges runinskrifter: Sm49, (Smålands runinskrifter))
Plats: Burseryds kyrka
Placering:
Föremål: Kyrkklocka
Material: Malm
Runristare: Bero
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Gislaved
Socken: Burseryd
Riksantikvarieämbetets information: » L1974:691