Runsten L1951:7294 i Hedesunda ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1951:7294 i Hedesunda
Foto av Runsten L1951:7294 i Hedesunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... eptir m√≥√įur s√≠na ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, sandsten, 1,2 m h√∂g, 0,95-0,5 m bred (NV-S√Ė) och 0,25-03 m tjock, avsmalnande upptill. P√• stenens nedre del, mot SV, en runslinga med 6-7 cm h√∂ga runor. P√• den mellersta delen √§r ett tidigare avslaget fragment med en del synliga runslingor, 0,56 x 0,32 m stora, fastsatt med cement och j√§rnkrampor. √Ėverst p√• stenen, nu delvis dolt av det fastsatta fragmentet, √§r i brottyta inristat F.v. Jusenstiernas (tidigare √§gare av Hade) kr√∂nta namnchiffer, omgivet av tv√• sexuddiga stj√§rnor och √•rtalet 1752. Enligt G√§striklands runinskrifter lyder inskriften: "...efter sin moder.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hedesunda socken i Gävle kommun (Gävleborgs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränmark. Impediment mellan väg och åker."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,5 m N√Ė om v√§gsk√§l, 11,5 m 90 gon om infartsv√§g till Hadeholm"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.290343
Longitud: 17.041322
Lämnings-ID: L1951:7294
Riksantikvarieämbetets ID: Hedesunda 212:1
Sveriges runinskrifter: Gs6 (Gästriklands runinskrifter))
Plats: Hade (hadeholm)
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Röd gävlesandsten
Runristare: √Ėpir 1 (L) [f√∂r f√• runor f√∂r attr., √Öhl√©n 1997]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Gävleborgs
Kommun: Gävle
Socken: Hedesunda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/45369df8-08f0-49fd-957e-ff6cec20445f