Runsten Gs6, L1951:7294 i Hedesunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... eptir móður sína ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, sandsten, 1,2 m hög, 0,95-0,5 m bred (NV-SÖ) och 0,25-03 m tjock, avsmalnande upptill. På stenens nedre del, mot SV, en runslinga med 6-7 cm höga runor. På den mellersta delen är ett tidigare avslaget fragment med en del synliga runslingor, 0,56 x 0,32 m stora, fastsatt med cement och järnkrampor. Överst på stenen, nu delvis dolt av det fastsatta fragmentet, är i brottyta inristat F.v. Jusenstiernas (tidigare ägare av Hade) krönta namnchiffer, omgivet av två sexuddiga stjärnor och årtalet 1752. Enligt Gästriklands runinskrifter lyder inskriften: "...efter sin moder.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hedesunda socken i Gävle kommun (Gävleborgs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränmark. Impediment mellan väg och åker."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,5 m NÖ om vägskäl, 11,5 m 90 gon om infartsväg till Hadeholm"
Vill du se flera runstenar i Hedesunda socken eller Gävle kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.290343
Longitud: 17.041322
Lämnings-ID: L1951:7294
Riksantikvarieämbetets ID: Hedesunda 212:1
Sveriges runinskrifter: Gs6, (Gästriklands runinskrifter))
Plats: Hade (hadeholm)
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Röd gävlesandsten
Runristare: Öpir 1 (L) [för få runor för attr., Åhlén 1997]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Gävleborgs
Kommun: Gävle
Socken: Hedesunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1951:7294