Runsten Gs11, L1951:5223 i Gävle
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§P Þjóðgeirr ok Guðleifr ok Karl þeir brœðr allir létu rétta stein þenna eptir Þjóðmund, fôður sinn. Guð hjalpi hans sálu ok Guðs móðir. En Ásmundr Kára sonr markaði rúnar réttar. Þá(?) sat(?) Eimundr(?). §Q Þjóðgeirr ok Guðleifr ok Karl þeir brœðr allir létu rétta stein þenna. Þá satti Eimundr rúnar réttar eptir Þjóðmund, fôður sinn. Guð hjalpi hans sálu ok Guðs móðir. En Ásmundr Kára sonr markaði. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av röd sandsten sk Gävlesandsten, 2 m hög, 1,1-1,25 m bred (V-Ö) och 0,15-0,17 m tjock. Ristningen vetter åt S 15 grader V och är imålad. Runhöjden är 8-10 cm höga. Lutar obetydligt mot S. Inskriften lyder i O.v. Friesens tolkning: "Tjudger, Gudleif och Karl, alla dessa bröder läto resa denna sten till minne av sin fader Tjudmund. Gud och Guds moder hjälpe hans själ. Men Asmund Kareson ristade runorna rätt. Då var Emund konung." Enligt Gästriklands runinskrifter är Järvstastenen den enda av landskapets runstenar som fortfarande står rest på sin ursprungliga plats."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gävle socken i Gävle kommun (Gävleborgs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S foten av moränhöjd intill och N om sidodalgång."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"16 m V om SV hörnet av uthus och 3 m N om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Gävle socken eller Gävle kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.649774
Longitud: 17.18393
Lämnings-ID: L1951:5223
Riksantikvarieämbetets ID: Gävle 345:1
Sveriges runinskrifter: Gs11, (Gästriklands runinskrifter))
Plats: Järvsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gulgrå gävlesandsten
Runristare: Åsmund (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Gävleborgs
Kommun: Gävle
Socken: Gävle
Riksantikvarieämbetets information: » L1951:5223