Runsten L1951:4848 i Gävle
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rödaktig sandsten, 2,2 m h, 1,1 m br och 5-12 cm tj. Runhöjd 3,5-10 cm. Kanstakadad runt om, särskilt vänstra kanten. Stenen är flyttad från Södertull, Sörby, år 1895 till Gävle kyrka (Heliga Trefaldighets Kyrka). Inskrift: Bruse lät resa denna sten efter sin broder Ihilp. Ihilp vart död i Tavstland. Han hade farit med Fröger. Hjälpe Gud och Guds moder hans själ. Sven och Asmund ristade runorna. Bruse förde då landsledung efter sin broder. För ytterligare information se det inskannade bokuppslaget samt foto under Referens."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gävle socken i Gävle kommun (Gävleborgs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I vapenhuset."
Vill du se flera runstenar i Gävle socken eller Gävle kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.672709
Longitud: 17.138023
Lämnings-ID: L1951:4848
Riksantikvarieämbetets ID: Gävle 31:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Gävleborgs
Kommun: Gävle
Socken: Gävle
Riksantikvarieämbetets information: » L1951:4848