Runsten Gs18, L1951:3763 i Hille
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A ... Ás... §B ... ... ... §C ... ... ... §D ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment (Gs 18c) 62 x 54 x 11 cm, av rödgrå gävlesandsten, med inskriften "...ual'aukli-..." och en bildframställning av man med korsstav åkande i vagn eller båt? Påträffades 1943 av P. Westin som stolpstöd under lada på Lars Johanssons hemman i Björke. Enligt Gästriklands runinskrifter finns fragmentet nu i Hille hembygdsgård. Runorna är 7-7,5 cm och ristningen är skickligt huggen. Fragmentet kan utgöra ett stycke av en bildsmyckad runsten av samma typ som Gs 19 i Ockelbo."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hille socken i Gävle kommun (Gävleborgs län).
Vill du se flera runstenar i Hille socken eller Gävle kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.739752
Longitud: 17.185113
Lämnings-ID: L1951:3763
Riksantikvarieämbetets ID: Hille 57:2
Sveriges runinskrifter: Gs18, (Gästriklands runinskrifter))
Plats: Björke
Placering: A, B och D i Gävle museum och C i Hille hembygdsgård.
Föremål: 4 fragment av runsten
Material: Rödgrå gävlesandsten
Runristare: Åsmund (A)
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Gävleborgs
Kommun: Gävle
Socken: Hille
Riksantikvarieämbetets information: » L1951:3763