Runsten L1950:4982 i Valbo
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av sandsten, 3,05 m hög, intill 0,85 m bred och intill 0,35 m tjock; runorna är 5-10 cm höga och den ristade sidan vetter mot VNV. För många år sedan stog stenen på gärdet SÖ om Lunds by; denna plats är nu markerad med en rest sten 1,6 m hög, intill 0,4 m bred och intill 0,35 m tjock, på denna stens SV sida är ristat: Baut 1100 (är 27 enligt inventeringen för den ekonomiska kartan 1953). Runstenen flyttad från åker i Lunds by - RAÄ 27:1 - till kyrkan 1898. Enligt Gästriklands runinskrifter lyder inskriften: "iþal-ra lät resa denna sten efter Ebjörn, sin son. De voro ... Sven och Arnfast och ... de ... Gud hjälpe hans själ och Guds moder. Rätta runor högg Åsmund.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Valbo socken i Gävle kommun (Gävleborgs län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Intill kyrkans långhus V gavel och 0,6 m N om dess SV gavelhörn. "
Vill du se flera runstenar i Valbo socken eller Gävle kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.664552
Longitud: 17.069826
Lämnings-ID: L1950:4982
Riksantikvarieämbetets ID: Valbo 26:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Gävleborgs
Kommun: Gävle
Socken: Valbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1950:4982