Hällristning L1950:4496 i Valbo
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Sentida runristning i block, 2,5x1,5 m och 1,5 m h. Inskriften vetter mot SSV och lyder: Sixten Lundberg Anno Dei???? (årtalet oläsligt). Släkten Lundberg har varit ägare till Forsbacka och runinskriften ska enligt uppgift ha blivit inhuggen omkring år 1900. För ytterligare information se det inskannade bokupplsaget under Referens."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Valbo socken i Gävle kommun (Gävleborgs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"VNV, foten av moränhöjd intill och SÖ om bred å/sjö. "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"0,5 m Ö om stig (N-S) och 30 m NNÖ om kägelbana, 36 m NV om villa."
Vill du se flera runstenar i Valbo socken eller Gävle kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.612728
Longitud: 16.910293
Lämnings-ID: L1950:4496
Riksantikvarieämbetets ID: Valbo 102:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Gävleborgs
Kommun: Gävle
Socken: Valbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1950:4496