Runristning L1998:559 i Floda
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning på stolphärbre, trä. På utsidan, ovan dörröppningen, är en ristning, ca 42 cm l och 4 cm h, bestående av initialer, hemvist och årtal samt runor. Trolig betydelse: Lars Lars Son i Måssel, Anno 1694. Se skiss, nr 1. På S väggens utstickande del, på insidan, finns ytterligare två ristningar, en från modern tid och en odaterbar. Den översta ristningen består av dubbla initialer och är ca 13 cm l och 3 cm h. Trolig betydelse: Jan Mats Son Maria Pers Dotter. Se skiss, nr 2. Den nedre ristningen består av germanska och dalrunor, samt siffertal och är ca 19 cm l och 4 cm h. Se skiss, nr 3."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Floda socken i Gagnef kommun (Dalarnas län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Grund sänka i moränmark. Tomtmark."
Vill du se flera runstenar i Floda socken eller Gagnef kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.511843
Longitud: 14.808239
Lämnings-ID: L1998:559
Riksantikvarieämbetets ID: Floda 629
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Dalarnas
Kommun: Gagnef
Socken: Floda
Riksantikvarieämbetets information: » L1998:559