Runristning Vr4, L2005:1337 i Övre Ullerud
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"fuþorkhniastblmR fuþ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, idag som fotsten, 0.9 m diam och 0.2 m tj, tilldopfunt. På fotens ovansida är runristningar. Skiss iinventeringshandlingarna. Stenen består av sandsten och deursprungligen två delarna är sammanfogade med betong. De tvådelarna hittades 1766 resp. 1769 av kyrkoherden Kihlman vidrivning av den gamla kyrkogårdsmuren. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Övre Ullerud socken i Forshaga kommun (Värmlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I koret av kyrkan."
Vill du se flera runstenar i Övre Ullerud socken eller Forshaga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.686814
Longitud: 13.46747
Lämnings-ID: L2005:1337
Riksantikvarieämbetets ID: Övre Ullerud 27:1
Sveriges runinskrifter: Vr4, (Värmlands runinskrifter))
Plats: Övre ulleruds kyrka
Placering:
Föremål: Dopfunt, sockeln
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Värmlands
Kommun: Forshaga
Socken: Övre Ullerud
Riksantikvarieämbetets information: » L2005:1337