Runsten L1985:787 i Blacksta ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1985:787 i Blacksta
Foto av Runsten L1985:787 i Blacksta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ěorsteinn l√©t reisa stein √ĺenna eptir sik sjalfan ok son sinn Hefni. Var til Englands ungr drengr farinn, var√į √ĺ√° heima at harmi dau√įr. Gu√į hjalpi s√°lu √ĺeira. Br√ļni ok Sl√≥√įi √ĺeir ristu stein √ĺenna. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Gravf√§lt, best√•ende av 8 fornl√§mningar. Dessa utg√∂rs av 1 reststen, 1 h√∂g och 6 runda stens√§ttningar.Den resta stenen, numera kullfallen, ligger 5 m √Ė om runstenen,av gr√• granit, 3.1 m l och 0.9 m br (avsmalnande mot spetsen)och 0.35-0.4 m tj. Stenen √§r framf√∂rallt mot spetsen,skarpkantad.Stenen √§r ditflyttad (ATA dnr 3521/49).H√∂gen i gravf√§ltets V del √§r 7 m diam och 0.5 m h. Talrika0.2-0.4 m st stenar i ytan. Grop i mitten 1 m diam och 0.2 mdj.De runda stens√§ttningarna √§r 4-9 m diam och 0.1-0.5 m h.√Ėvertorvade med enstaka 0.2-0.4 m st stenar i ytan. Tv√•stens√§ttningar har mittsten (?), 0.9 m st och 0.1 m h resp 0.8 mst och 0.5 m h. En stens√§ttning har ett 1.5x1 m st och 0.7 m hblock p√• den NV delen. En stens√§ttning √§r os√§ker och sv√•r attbegr√§nsa.I S delen har p√•f√∂rts r√∂jningssten.V√§g i V kanten av gravf√§ltet √§r en 65 m l (√ĖN√Ė-VSV), 5 m br och0.7-1 m dj.V√§gens VSV del √§r tydligast. Mot √ĖN√Ė vidgas den och f√∂rsvinner ini nutida v√§gbank. Mycket os√§ker. Eventuellt ytterligare en litenh√•lv√§g mellan h√∂gen och runstenar.Inom gravf√§ltet √§r:2) Runsten, av gr√• granit, 2.8 m h, 1.3 m br (SS√Ė-NNV), n√•gotavsmalnande upp√•t, och 0.4-0.5 m tj. Inskriften vetter mot N.Runh√∂jden √§r 8-11 cm och 0.5-1 cm dj inhuggna.Stenen √§r spr√§ngd i ett flertal delar i b√∂rjan av 1800-talet ochlagad med cement.Inskriften lyder:Torsten l√§t resa denna sten efter sig sj√§lv och sin son H√§vner.Till England hade den unge k√§mpen farit. Blev sedan hemma tillsorg d√∂d.Inuti runslingan √§r ett konstrikt kors. Runstenen st√•r p√• enblack f√∂rh√∂jning, 7 m diam och 0.2-0.3 m h. √Ėvertorvad. Bakomrunstenen ligger tv√• 2 m l stenar som st√∂d. √Ė om runstenen √§r engrop 1 m diam och 0.2 m dj. Sv√•rt att avg√∂ra som det √§r restenav en stens√§ttning eller ett st√∂d f√∂r runstenen. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Blacksta socken i Flen kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV-sluttning av moränhöjd. Skogsmark (barrskog)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.959747
Longitud: 16.61634
Lämnings-ID: L1985:787
Riksantikvarieämbetets ID: Blacksta 34:2
Sveriges runinskrifter: Sö55 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Bjudby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Slode (S); Brune (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Flen
Socken: Blacksta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/9f2c265c-1fff-4f09-9be8-84803b72e395