Runsten L1985:6918 i Flen ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1985:6918 i Flen
Foto av Runsten L1985:6918 i Flen
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sighvatr reisti stein at son sinn √ďlaf. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, uppgift om, enligt boende i huset S om den gamlalandsv√§gen skall en runsten vara nedgr√§vd mellan kyrkog√•rden ochj√§rnv√§gs√∂verg√•ngen.En √§ldre sl√§kting hade vid arbeten p√• v√§gen sett rumstenen(troligen n√•gon g√•ng kring sekelskiftet). Han omtalade dockaldrig dess exakta plats.En f√∂rsvunnen runsten omtalas i S√∂dermanlands rundskrifter, S√Ė317, beskriven i Rannsakningar och av Peringski√∂ld. Stenhammars√§gor (1725) visar platsen f√∂r den f√∂rsvunna runstenen utefterden gamla v√§gstr√§ckningen. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Flens socken i Flen kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack åkermark i väg."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Gamla landsvägen mellan nya Kyrkogården och järnvägsövergåndenmot Lida."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.041769
Longitud: 16.584027
Lämnings-ID: L1985:6918
Riksantikvarieämbetets ID: Flen 53:1
Sveriges runinskrifter: Sö317 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: √Ėja backe
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Flen
Socken: Flens
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/c2ed8d5d-603b-42fb-a13a-af2354663d58