Runsten Sö317, L1985:6918 i Flens
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sighvatr reisti stein at son sinn Ólaf. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, uppgift om, enligt boende i huset S om den gamlalandsvägen skall en runsten vara nedgrävd mellan kyrkogården ochjärnvägsövergången.En äldre släkting hade vid arbeten på vägen sett rumstenen(troligen någon gång kring sekelskiftet). Han omtalade dockaldrig dess exakta plats.En försvunnen runsten omtalas i Södermanlands rundskrifter, SÖ317, beskriven i Rannsakningar och av Peringskiöld. Stenhammarsägor (1725) visar platsen för den försvunna runstenen utefterden gamla vägsträckningen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Flens socken i Flen kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack åkermark i väg."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Gamla landsvägen mellan nya Kyrkogården och järnvägsövergåndenmot Lida."
Vill du se flera runstenar i Flens socken eller Flen kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.041769
Longitud: 16.584027
Lämnings-ID: L1985:6918
Riksantikvarieämbetets ID: Flen 53:1
Sveriges runinskrifter: Sö317, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Öja backe
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Flen
Socken: Flens
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:6918