Runsten Sö57, L1985:5542 i Blacksta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Balli ok Ófeigr reistu stein at Svarthôfða, bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, förkommen. Runstenen finns avritad i Hallmanssockenbeskrivning 1748 och 1759. Runstenen låg då i dälden. RDybeck såg också runstenen 1758 och skriver då att den står iStensängens N del. Runstenen finns omnämnd, men ej utsatt på SGUkartan från 1857.Enl uppg av ortsbo skall runstenen ha använts vid ladubygge under1800-talets andra hälft. Denna lada är markerad på kartan.Enl en annan uppg skall runstenen ha använts till ladugård iBlacksta by. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Blacksta socken i Flen kommun (Södermanlands län).
Vill du se flera runstenar i Blacksta socken eller Flen kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.948433
Longitud: 16.65235
Lämnings-ID: L1985:5542
Riksantikvarieämbetets ID: Blacksta 91:1
Sveriges runinskrifter: Sö57, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Trinkesta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Flen
Socken: Blacksta
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:5542