Runsten L1985:5223 i Dunker ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1985:5223 i Dunker
Foto av Runsten L1985:5223 i Dunker
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Beilir(?) ok ... ... Gu√į hjalpi ... ok Gu√įs m√≥√įir. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dunker socken i Flen kommun (Södermanlands län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.161846
Longitud: 16.699552
Lämnings-ID: L1985:5223
Riksantikvarieämbetets ID: Dunker 19:1
Sveriges runinskrifter: Sö315 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Sundby
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Flen
Socken: Dunker
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/85539745-18bc-44a8-a384-c0d3035b6260