Runsten L1985:5039 i Blacksta ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1985:5039 i Blacksta
Foto av Runsten L1985:5039 i Blacksta
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Plats för flyttad runsten.Runstenen är flyttad från sitt läge vid förstagångsinventeringentill Nr 1 på andra sidan vägen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Blacksta socken i Flen kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.965134
Longitud: 16.605745
Lämnings-ID: L1985:5039
Riksantikvarieämbetets ID: Blacksta 52:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Flen
Socken: Blacksta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/9ec4c49c-82db-4601-af33-7baf65515b90