Runsten L1985:2600 i Bettna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1985:2600 i Bettna
Foto av Runsten L1985:2600 i Bettna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... stein √ĺenna at √Āsv√īr, m√≥√įur ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, FV1984;253, granit, 1 m l, 0,8 m br och 0,2 m tj. Runhöjd 8-9 cm. Stenen ligger löst på marken. Runorna vetter uppåt. Fragmentet ligger intill en husgrund, enligt uppgift är det grunden efter en smedja. (Revideringsinventeringen 1985)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bettna socken i Flen kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av liten, låg och stenbunden moränförhöjning. Åkerholme."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"19 m NV om h√∂g (RA√Ą-nr Bettna 129:1), och 5 m N√Ė om brukningsv√§g."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.899926
Longitud: 16.653813
Lämnings-ID: L1985:2600
Riksantikvarieämbetets ID: Bettna 129:2
Sveriges runinskrifter: SöFv1984;253
Plats: Åkra gård
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Flen
Socken: Bettna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/3fc5dfd4-4d35-4142-98a3-0975b9739fd5