Runsten Sö52, L1985:2279 i Bettna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Freygeirr reisti stein þenna at Óleif, fôður sinn. Hann átti Geirunni. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråaktig granit, 0,9 m h, 0,45-0,7 m br (Ö-V) och 0,3 m tj. Runhöjd 9-10 cm. Ristningen vetter mot S. Imålad. Texten tolkas: "Fröger reste denna sten efter Olev, sin fader. Han ägde Gerum." N och V om stenen är ett postament anslutande till vägbank i Soch Ö, ca 2x0,9 m (Ö-V) och intill 0,8 m h. Av 0,3-0,6 m st stenar, i slarvig kallmur i två skickt. Sannolikt upplagt i sen tid."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bettna socken i Flen kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,5 m N om vägkant, vid en punkt 2 m V om infartsväg."
Vill du se flera runstenar i Bettna socken eller Flen kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.904682
Longitud: 16.722636
Lämnings-ID: L1985:2279
Riksantikvarieämbetets ID: Bettna 70:1
Sveriges runinskrifter: Sö52, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Märings spång
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Flen
Socken: Bettna
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:2279