Runsten L1985:2279 i Bettna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1985:2279 i Bettna
Foto av Runsten L1985:2279 i Bettna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Freygeirr reisti stein √ĺenna at √ďleif, f√ī√įur sinn. Hann √°tti Geirunni. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gr√•aktig granit, 0,9 m h, 0,45-0,7 m br (√Ė-V) och 0,3 m tj. Runh√∂jd 9-10 cm. Ristningen vetter mot S. Im√•lad. Texten tolkas: "Fr√∂ger reste denna sten efter Olev, sin fader. Han √§gde Gerum." N och V om stenen √§r ett postament anslutande till v√§gbank i Soch √Ė, ca 2x0,9 m (√Ė-V) och intill 0,8 m h. Av 0,3-0,6 m st stenar, i slarvig kallmur i tv√• skickt. Sannolikt upplagt i sen tid."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bettna socken i Flen kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,5 m N om vägkant, vid en punkt 2 m V om infartsväg."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.904682
Longitud: 16.722636
Lämnings-ID: L1985:2279
Riksantikvarieämbetets ID: Bettna 70:1
Sveriges runinskrifter: Sö52 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Märings spång
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Flen
Socken: Bettna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/679027f4-532b-4a85-8728-d13f1994b7e7