Runsten L1985:1250 i Blacksta ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1985:1250 i Blacksta
Foto av Runsten L1985:1250 i Blacksta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ěorsteinn reisti stein √ĺenna eptir br√≥√įur sinn √ěorbj√īrn, son Hr√ļts(?). Farinn var √≠ far-nki. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) H√∂g, 10 m diam och 1.2 m h. I ytan syns enstaka 0.2-0.4 m ststenar. P√• toppen √§r en √∂vertorvad 0.8 m l och 0.2 m tj sten.Runt kanterna √§r sten. Ytan √§r sm√•gropig och l√§tt oj√§mn. N√Ėdelen av h√∂gen √§r n√•got skadad genom breddning av v√§gen. I SSVkanten √§r en 1 m l, 0.4 m br och 0.2 m dj grop.6 m S om nr 1 √§r:2) Runsten, av gr√• granit, 1.7 m h, 1.4 m br (NV-S√Ė) och 0.55 mbr vid basen (toppen 0.18-0.2 m br).Inskriften vetter mot N√Ė.Runh√∂jden √§r 11-13 cm, intill 0.5 cm dj inhuggna. Strax nedanf√∂rmitten √§r en spricka genom hela stenen. Inskriften som √§rinskriven i tv√• parallella runslingor med ett kors i mittenlyder:TORSTEN RESTE DENNA STEN EFTER SIN BRODER TORBJ√ĖRN SON AV RUT(?).HAN HADE FARIT....Stenen √§r flyttad fr√•n en plats p√• andra sidan v√§gen, omedelbartN om tomtgr√§nsen (RA√Ą-nr 52).10 m VSV om runstenen √§r en husgrund med spismursrest i NV delen. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Blacksta socken i Flen kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsats mot S√Ė av mor√§nrygg (NV-S√Ė). Skogsmark (gles blandskog)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m SV om väg."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.964546
Longitud: 16.605682
Lämnings-ID: L1985:1250
Riksantikvarieämbetets ID: Blacksta 1:2
Sveriges runinskrifter: Sö360 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Bjuddby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Flen
Socken: Blacksta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/54bc8b90-112e-49e1-982b-a921328a6159