Runsten Sö318, L1984:861 i Helgesta
Foto av Runsten Sö318, L1984:861 i Helgesta
Foto av Runsten Sö318, L1984:861 i Helgesta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Kylfingr ok Holmgeirr létu reisa stein at Vreið, fôður sinn, ok at Vébjôrg, systur sína. Hann §B druknaði í Bági, harmdauð mikinn. Guð hjalpi ônd þeira ok Guðs móðir. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av granit, 2.1 m h, 1.4 m br (V-Ö) vid basen och 0.6 mtj, avsmalnande uppåt till 0.5 m br och 0.55 m tj med ettnärmast rektangulärt tvärsnitt. Inskriptionen, som vetter mot Noch Ö, lyder:Kulving och Holmger läto resa stenen efter Vred, sin fader ochefter Viborg, sin syster. Han drunknade i Båven, en mycketsorglig död. Gud och Guds moder hjälpe deras själ.Runslingor är inhuggna på Ö smalsidan och N bredsidan. Mot N ärtexten inskriven i en slinga som följer kanten och som nedtillavslutas av ett elegant djurhuvud som biter sig självt isvansen. Runorna är 8-10 cm höga och vanligen 5-7 mm djinhuggna. Inskriptionen är delvis borta där stenen slagitssönder. Mitt på stenens N sida är ett kors 0.4-0.4 m st. Stenenär sönderslagen i fem delar och lagad. Stenen låg från1800-talets mitt fram till 1931 i en svinhusgrund, därefterrestes den på den plats där den nu står. Enligt Peringskiöldstod den "på Sundz backa wid Bågen Siön", och idag troligen inärheten av den ursprungliga platsen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Helgesta socken i Flen kommun (Södermanlands län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kuperad S-sluttande ler- moränmark. Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"35 m SV om NÖ höret av hage."
Vill du se flera runstenar i Helgesta socken eller Flen kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.019001
Longitud: 16.817509
Lämnings-ID: L1984:861
Riksantikvarieämbetets ID: Helgesta 92:1
Sveriges runinskrifter: Sö318, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Sund
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Flen
Socken: Helgesta
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:861