Runsten L1984:1087 i Helgesta
Foto av Runsten L1984:1087 i Helgesta
Foto av Runsten L1984:1087 i Helgesta
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, sentida, av grå granit, 1.1 m h, 1.2 m br (NÖ-SV) och0.7 m tj. Runhöjd 12-15 cm och 0.5-0.7 m dj. Ristningen vettermot NV. Runorna svagt ifyllda med rött.Se skiss i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Helgesta socken i Flen kommun (Södermanlands län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av moränhöjd. Skogsmark (lövskog)."
Vill du se flera runstenar i Helgesta socken eller Flen kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.051786
Longitud: 16.71344
Lämnings-ID: L1984:1087
Riksantikvarieämbetets ID: Helgesta 30:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Flen
Socken: Helgesta
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:1087