Runsten L1984:1087 i Helgesta ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1984:1087 i Helgesta
Foto av Runsten L1984:1087 i Helgesta
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, sentida, av gr√• granit, 1.1 m h, 1.2 m br (N√Ė-SV) och0.7 m tj. Runh√∂jd 12-15 cm och 0.5-0.7 m dj. Ristningen vettermot NV. Runorna svagt ifyllda med r√∂tt.Se skiss i inventeringshandlingarna. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Helgesta socken i Flen kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av moränhöjd. Skogsmark (lövskog)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.051786
Longitud: 16.71344
Lämnings-ID: L1984:1087
Riksantikvarieämbetets ID: Helgesta 30:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Flen
Socken: Helgesta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/e20fb9a5-f660-44a7-8366-543afed042ea