Runsten Sö320, L1983:7707 i Årdala
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Geirhvatr ok Ônundr ok Ótamr létu rétta stein at Bjórstein, bróður sinn, sá var austr með Ingvari, dreng snjallan, son Lífeyjar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"(SÖ 320)1) Runsten, granit, 2.3 m h, 1 m br (N-S) och 0.25 -0.4 m tj.Avsmalnande uppåt och toppig upptill. Ristningen vetter åt V.Runhöjden är 11cm inskriptionen lyder: Gervat och Anund och Otamläto resa stenen efter Byrsten, sin broder, som var österut medIngvar, ren rask ungling, som av Livö. Stenen står i en anlagdstensättning.6 m ÖSÖ om 1 är:(SÖ 319)2) Runsten, granit 0.8 m h, 0.6 m br (SSÖ-NNV) och 0.18 m tj.Avsmalnande uppåt. Inskriptionenen vetter åt V. Runslinganligger runt kanten. I mitten ett kors. Finnvid (?) gjorde dettaminnesmärke efter Gerbjörn, sin fader.Han blev död västerut.1.5 m SSÖ om 2 är:3) Runsten, fragment av, granit 0.6 m h 0.6 m br och 0.3 m tj.Över stenen löper nerifrån och upp (som den nu står) enrusnlinga vilken är avbruten i båda ändar. Runshöjd 0.09 m.Avbildning se s 3. Fragmentet skall ha hittats på 1950-talet imuren till smedjan. Stenen ligger löst upplagd på engråstenshäll.Nr 2 skall ursprungligen ga stått vid Sannerby. Detta framgår avRansakningarna. Någon gång under 1700-talet haar dock stenenflyttats till Stäringe. Den ursprunglige platsen för runstenenvid Sannerby utpekas av byborna till gravfältet RAÄ nr 106. tillsamma slutsats kommer Nils Dencher vilken besökt byn 1935(ATA 1935: 2976).Stenarna nr 1 och nr 2 skall ursprungligen stått V om smedjan men1882 flyttats till den nuvarande platsen i parken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Årdala socken i Flen kommun (Södermanlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m NNÖ om uppfartsväg är nr 1."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten Sö320, L1983:7707 i Årdala:
"En sägen skall ha omtalat att stenarna en gång skall ha ståttnågonstans invid gravfältets RAÄ nr 50(Sö runmskrifter 1924:36s 297) Dock finns ingen levande tradition om detta i dag."
Vill du se flera runstenar i Årdala socken eller Flen kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.955693
Longitud: 16.748205
Lämnings-ID: L1983:7707
Riksantikvarieämbetets ID: Årdala 52:1
Sveriges runinskrifter: Sö320, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Stäringe
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Flen
Socken: Årdala
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:7707