Runsten L1983:5132 i Vadsbro ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1983:5132 i Vadsbro
Foto av Runsten L1983:5132 i Vadsbro
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gr√• granit, fragment av, 0,4 m h, 0,5 m br (VSV-√ĖN√Ė) och 0,14 m tj. √Ėverdelen avbruten och f√∂rsvunnen. Fragmentet st√•r i ett litet postament 1 x 1 m st och 0,3 m h, av natursten. Skiss i inv. handl."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vadsbro socken i Flen kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränmark. Skogsmark (granskog)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m NV om väg. Ca 150 m N om torpet Jägarstugan och ca 2 km N om Hedenlunda slott."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.007223
Longitud: 16.581037
Lämnings-ID: L1983:5132
Riksantikvarieämbetets ID: Vadsbro 71:1
Sveriges runinskrifter: SöFv1993;230
Plats: Jägarstugan
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Flen
Socken: Vadsbro
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/324f4bb1-e2e2-4274-9dd2-eadd72261025