Runsten L1983:4977 i Vadsbro
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av grå granit, 1.6 mh 0.5-0.6 m br (NNÖ-SSV) och 0.25 mbr. Runstenen är söndersprängd och lagad med cement på ettflertal ställen. Den står i ett sten och cement postamente.Inskriften mot VNV lyder: Kättilhövde och Stenkättil de restedenna sten efter Sigkättil , sin broder, raska söner till Olav.Runshöjden är 9-11 cm. runorna är ifyllda med rött. Längst nedpå stenen är ett kors. Runstenen är flyttad från gravfältet RAÄ103. 1963. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vadsbro socken i Flen kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränmark. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m SÖ om grusdgång."
Vill du se flera runstenar i Vadsbro socken eller Flen kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.992345
Longitud: 16.59528
Lämnings-ID: L1983:4977
Riksantikvarieämbetets ID: Vadsbro 21:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Flen
Socken: Vadsbro
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:4977