Runsten L1983:4977 i Vadsbro ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1983:4977 i Vadsbro
Foto av Runsten L1983:4977 i Vadsbro
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av gr√• granit, 1.6 mh 0.5-0.6 m br (NN√Ė-SSV) och 0.25 mbr. Runstenen √§r s√∂nderspr√§ngd och lagad med cement p√• ettflertal st√§llen. Den st√•r i ett sten och cement postamente.Inskriften mot VNV lyder: K√§ttilh√∂vde och Stenk√§ttil de restedenna sten efter Sigk√§ttil , sin broder, raska s√∂ner till Olav.Runsh√∂jden √§r 9-11 cm. runorna √§r ifyllda med r√∂tt. L√§ngst nedp√• stenen √§r ett kors. Runstenen √§r flyttad fr√•n gravf√§ltet RA√Ą103. 1963. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vadsbro socken i Flen kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränmark. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m S√Ė om grusdg√•ng."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.992345
Longitud: 16.59528
Lämnings-ID: L1983:4977
Riksantikvarieämbetets ID: Vadsbro 21:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Flen
Socken: Vadsbro
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/e1065609-f5ed-4b01-bc9f-d94050bf4fc1