Runsten SöATA5501/52, L1983:4923 i Vadsbro
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, röd sandsten, 0.14 x0.26 m st. På stenen är tvårunor ristade, mellan två parallella linjer. Runorna är 6 cm h.Skiss i inv handl. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vadsbro socken i Flen kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av moränplatå. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Inmurad i den SSÖ bogårdsmuren, 1.5 m ÖNÖ om ingång och 0.35 movan markplanet."
Vill du se flera runstenar i Vadsbro socken eller Flen kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.97637
Longitud: 16.568813
Lämnings-ID: L1983:4923
Riksantikvarieämbetets ID: Vadsbro 6:1
Sveriges runinskrifter: SöATA5501/52,
Plats: Vadsbro kyrka
Placering: Infogat i nya kyrkogårdsmuren 1 1/2 m öster om genomgången.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Rödgul sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Flen
Socken: Vadsbro
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:4923