Runristning Sö56, L1985:4529 i Blacksta
Även känd som Fyrbyblocket
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ek veit Hástein þá Holmstein brœðr menn rýnasta á Miðgarði, settu stein ok stafa marga eptir Freystein, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning på flyttblock av grå granit, 3x3 m st och 2 m h.Runristningen är 1.9 m h och 0.7 m br. Inristningen som vettermot N lyder:Jag vet bröderna Hasten och Holmsten vara de duktigaste män här ivärlden. De satte sten och stavar många efter Frösten, sinfader. Runhöjden är 8-11 cm och de är ifyllda med rött.Ca 20 m SV om runristningen finns 4-5 gropar, 2-4 m diam och0.6-1 m dj, vilka omges av vall, 1-2 m br och 0.2-0.5 m h.Möjligen förstörda fornlämningar. Omtalas dock ej av Dybeck. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Blacksta socken i Flen kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Intill och SV om väg, 15 m NV om avtagsväg."
Vill du se flera runstenar i Blacksta socken eller Flen kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.953259
Longitud: 16.668941
Lämnings-ID: L1985:4529
Riksantikvarieämbetets ID: Blacksta 28:1
Sveriges runinskrifter: Sö56, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Fyrby
Placering:
Föremål: Jordfast block
Material: Gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Fyrbyblocket -
Län: Södermanlands
Kommun: Flen
Socken: Blacksta
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:4529