Hällristning L2011:7685 i Risinge
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Ristning, 1,45x1,20 (N-S) i berghäll. Ristningen mycket svår attläsa. Skall enligt tidigare uppteckningar utgöras av runor i slingor. Ristningen är överlavad. Avritad i C F Nordenskjölds: Östergötlands minnesmärken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Risinge socken i Finspång kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV delen av mot N sluttande berghäll."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m Ö 16cg S om vägskäl."
Vill du se flera runstenar i Risinge socken eller Finspång kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.676205
Longitud: 15.841766
Lämnings-ID: L2011:7685
Riksantikvarieämbetets ID: Risinge 37:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Finspång
Socken: Risinge
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:7685