Runristning L2001:3810 i Enviken ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L2001:3810 i Enviken
Foto av Runristning L2001:3810 i Enviken
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, p√• insidan av en sammanfallande takl√∂s sloglada, 5:e stockvarvet p√• √Ė v√§ggen. Runorna √§r inte skurna utan snarare inrispade med ett trubbigt f√∂rem√•l. Stavarna √§r 2-3 mm breda. F√∂r mer information om inskriptionen se skissen i det inscannade bokuppslaget under Referens."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Enviken socken i Falun kommun (Dalarnas län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränmark invid myr."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.934057
Longitud: 15.804667
Lämnings-ID: L2001:3810
Riksantikvarieämbetets ID: Enviken 184:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Dalarnas
Kommun: Falun
Socken: Enviken
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/9770d548-6579-4e68-86c4-95a2b79a1fd4