Runristning L2001:3810 i Enviken
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, på insidan av en sammanfallande taklös sloglada, 5:e stockvarvet på Ö väggen. Runorna är inte skurna utan snarare inrispade med ett trubbigt föremål. Stavarna är 2-3 mm breda. För mer information om inskriptionen se skissen i det inscannade bokuppslaget under Referens."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Enviken socken i Falun kommun (Dalarnas län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränmark invid myr."
Vill du se flera runstenar i Enviken socken eller Falun kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.934057
Longitud: 15.804667
Lämnings-ID: L2001:3810
Riksantikvarieämbetets ID: Enviken 184:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Dalarnas
Kommun: Falun
Socken: Enviken
Riksantikvarieämbetets information: » L2001:3810