Runsten L1965:8981 i Norra Åsarp
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (NOR1997;28), uppgift om material och mått saknas. Påträffades 1997 i ett gravfält S om nuvarande placering (se Norra Åsarp 30:2). Enligt Helmer Gustavson kan man endast tyda "reste sten" utifrån den svårt skadade inskriften (se ATA dnr 423 2725-1998)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norra Åsarp socken i Falköping kommun (Västra Götalands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Står idag inomhus i receptionen till Ekehagens Forntidsby (se ATA dnr 321-1760-2001)."
Vill du se flera runstenar i Norra Åsarp socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.03221
Longitud: 13.557504
Lämnings-ID: L1965:8981
Riksantikvarieämbetets ID: Norra Åsarp 224:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Falköping
Socken: Norra Åsarp
Riksantikvarieämbetets information: » L1965:8981