Runsten Vg182, L1965:3387 i Norra Åsarp
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Slúta(?) reisti stein þenna eptir Ásbjôrn, félaga sinn, ok gerði brú þessa. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 182), rödaktig granit, 1,4 m hög, 0,9 m bred (NNÖ-SSV) och 0,1-0,5 m tjock. Runhöjd 10-14 cm. Ristningen vetter mot SÖ. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Sluta reste denna sten efter Äsbjörn, sin bolagsman, och gjorde denna bro." Uppmålad 1975 och 1996."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norra Åsarp socken i Falköping kommun (Västra Götalands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"200 m Ö om Skattegården i Högs by."
Vill du se flera runstenar i Norra Åsarp socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.04552
Longitud: 13.559621
Lämnings-ID: L1965:3387
Riksantikvarieämbetets ID: Norra Åsarp 2:1
Sveriges runinskrifter: Vg182, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Skattegården, hög
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Falköping
Socken: Norra Åsarp
Riksantikvarieämbetets information: » L1965:3387