Runsten L1965:3220 i Norra Åsarp 🇬🇧
Även känd som Olsbrostenen
Foto av Runsten L1965:3220 i Norra Åsarp
Foto av Runsten L1965:3220 i Norra Åsarp
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gufi reisti stein þenna eptir Ólaf, son sinn, dreng harða góðan. Hann varð drepinn í Eistlôndum. Hávarðr(?) hjó stein. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 181), granit, 2,1 m hög, 1,6 m bred (NNÖ-SSV) och 0,3-0,5 m tjock. Runhöjd 10-12 cm. Ristningen vetter mot V. Dekorerat med ett fyrfotadjur samt ett kors. Tydliga och väl huggna runor. Runstenen är den enda svenska runstenen som uttryckligen rests till minne av en estlandsfarare. Vacker! Runt omkring runstenen ligger fyra jordfasta och över meterstora stenar (se 1933 års inv). 3 m SÖ om runstenen ligger en husgrund som är 6 x 4 m (N-S) och 1 m djup. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Guve reste denna sten efter Olav, sin son, en mycket dugande ung man. Han blev dräpt i Estland. Håvard(?) högg stenen." Uppmålad 1975."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norra Åsarp socken i Falköping kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krönet av mindre moränkulle. Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m Ö om väg och 10 m N om NÖ hörnet av hönshus."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.017104
Longitud: 13.555844
Lämnings-ID: L1965:3220
Riksantikvarieämbetets ID: Norra Åsarp 40:1
Sveriges runinskrifter: Vg181 (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Frugården
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grovkornig granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn: Olsbrostenen
Län: Västra Götalands
Kommun: Falköping
Socken: Norra Åsarp
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/72482835-f705-4358-b410-63fc1646d31b