Runsten L1963:9872 i Dala ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1963:9872 i Dala
Foto av Runsten L1963:9872 i Dala
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... Haraldr ... eptir Kík ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment (Vg 85), kalksten, 0,4 m h√∂g, 0,35 m bred (NN√Ė-SSV) och 0,15 m tjock. Runh√∂jd 12 cm. Inskrift p√• den mot √ĖS√Ė vettande sidan. Fragmentet st√•r p√• kalkstenspostamentet till ett f√∂rutvarande solur, 1,3 m h√∂gt och 0,6 x 0,6 m, tillsammans med tv√• fragment ur en gravv√•rd (ett kors och en h√∂rnkant). Delvis t√§ckt med lav. Fragmentet p√•tr√§ffades 1938 i den upplagda stenmuren vid "Dala domars√§te" (Dala 18:1). Enligt V√§sterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften: "... Harald ... efter kik ...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dala socken i Falköping kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränmark. Park."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.253896
Longitud: 13.788082
Lämnings-ID: L1963:9872
Riksantikvarieämbetets ID: Dala 40:1
Sveriges runinskrifter: Vg85 (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Stora dala
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare: Eventuellt samma som gjort Vg 90.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Falköping
Socken: Dala
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/f7505442-05f4-493b-9e90-bae3a2389d19