Runsten Vg82, L1963:8514 i Bolum
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... reisti ... harða(?) góðan. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 82), fragment av kalksten 0,75 m bred, 0,60 m hög och 0,16 m tjock. Runhöjd 16-18 cm. Runstensfragmentet står (löst) i Broddetorps pastoratskyrka som ligger i Bolums socken (tillhör nu Gudhems pastorat). Stenen hittades på en åker NV om ladugården, Frimansgården i Fjällåkra i Broddetorps socken. och har en lång tid utgjort trappa till ladugården. Stenen har sedan flyttats ett par gånger. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften:"... reste ..., en mycket (?) god ...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bolum socken i Falköping kommun (Västra Götalands län).
Vill du se flera runstenar i Bolum socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.307691
Longitud: 13.609962
Lämnings-ID: L1963:8514
Riksantikvarieämbetets ID: Bolum 78:1
Sveriges runinskrifter: Vg82, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Frimansgården, fjällåkra
Placering: I kyrkan.
Föremål: Fragment av runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Falköping
Socken: Bolum
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:8514