Runsten L1963:7928 i Bolum ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1963:7928 i Bolum
Foto av Runsten L1963:7928 i Bolum
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sveinn G√≠slarsonr l√©t gera br√ļ √ĺessa fyrir s√°l s√≠na ok f√ī√įur s√≠ns. √ěat er r√©tt hverjum at bi√įja paternoster. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 76), granit, 1,15 m h√∂g, 0,57 m bred (√Ė-V) och 0,32 m tjock. Runh√∂jd 9-14 cm. Ristningen vetter mot S och best√•r av textband runt kanten, tv√• inre rader samt kors i upph√∂jd relief. Runstenen har ungef√§r triangul√§rt tv√§rsnitt. Runstenen lutar nu mot NV. Enligt H Svensson har stenen legat i ett stenr√∂se 20 m V om den plast d√§r den nu st√•r. I detta r√∂se hade den legat s√∂nderslagen i 3 bitar med runsidan ned√•t. Basen har ej kunnat √•terfinnas men fanns bevarad vid det f√∂rsta avtecknandet 1687 . Enligt Hellmans uppgift l√•g den i st√§llet 20 m √Ė om nuvarande plats. I b√•da l√§gena finns stenmurar i f.d. odlingsgr√§nser. Enligt V√§sterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften:"Sven Gislarsson l√§t g√∂ra denna bro f√∂r sin och sin faders sj√§l. Envar b√∂r (h√§r) bedja Pater (noster)." Lagningen √∂versedd och uppm√•lad 1970."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bolum socken i Falköping kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V-NNV-sluttande silurmoränmark. Stengärdesgårdsskärning i f.d. hagmark, nu planterad."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7-8 m N om f.d. åkerhörn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.321363
Longitud: 13.655806
Lämnings-ID: L1963:7928
Riksantikvarieämbetets ID: Bolum 77:1
Sveriges runinskrifter: Vg76 (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Backgården (korstorp)
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Falköping
Socken: Bolum
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/dbb7c44f-8c43-4734-b35d-7d4bb2615b6d