Runsten Vg76, L1963:7928 i Bolum
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sveinn Gíslarsonr lét gera brú þessa fyrir sál sína ok fôður síns. Þat er rétt hverjum at biðja paternoster. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 76), granit, 1,15 m hög, 0,57 m bred (Ö-V) och 0,32 m tjock. Runhöjd 9-14 cm. Ristningen vetter mot S och består av textband runt kanten, två inre rader samt kors i upphöjd relief. Runstenen har ungefär triangulärt tvärsnitt. Runstenen lutar nu mot NV. Enligt H Svensson har stenen legat i ett stenröse 20 m V om den plast där den nu står. I detta röse hade den legat sönderslagen i 3 bitar med runsidan nedåt. Basen har ej kunnat återfinnas men fanns bevarad vid det första avtecknandet 1687 . Enligt Hellmans uppgift låg den i stället 20 m Ö om nuvarande plats. I båda lägena finns stenmurar i f.d. odlingsgränser. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Sven Gislarsson lät göra denna bro för sin och sin faders själ. Envar bör (här) bedja Pater (noster)." Lagningen översedd och uppmålad 1970."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bolum socken i Falköping kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V-NNV-sluttande silurmoränmark. Stengärdesgårdsskärning i f.d. hagmark, nu planterad."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7-8 m N om f.d. åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Bolum socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.321363
Longitud: 13.655806
Lämnings-ID: L1963:7928
Riksantikvarieämbetets ID: Bolum 77:1
Sveriges runinskrifter: Vg76, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Backgården (korstorp)
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Falköping
Socken: Bolum
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:7928