Runsten Vg137, L1962:5962 i Kinneved
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Áli/Alli ok Karli reistu stein þenna stein þenna eptir Freystein, fôður sinn, mjôk góðan þegn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 137), granit, 2,25 m hög, 1 m bred (V-Ö), 0,2 m tjock. Inskrift på stenens S sida. Runhöjd 8-12 cm. Runstenen stod tidigare i Sörby, Kinneveds socken, där den hade framtagits ur en bro. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Åle (Alle) och Karle reste denna sten efter Frösten, sin fader, en mycket god tägn." Uppmålad 1982."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kinneved socken i Falköping kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Närmast plan moränmark. Vägren."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"38 m Ö om skärning landsväg-infartsväg, 2 m NNV om landsväg (ÖNÖ-VSV)."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten Vg137, L1962:5962 i Kinneved:
"Folktraditionen menade att runstenen ursprungligen stått på Alarps marker, dit den återigen flyttades år 1935 från Sörby till nuvarande plats."
Vill du se flera runstenar i Kinneved socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.066977
Longitud: 13.485319
Lämnings-ID: L1962:5962
Riksantikvarieämbetets ID: Kinneved 39:1
Sveriges runinskrifter: Vg137, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Sörby
Placering: Vid Alarp.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Falköping
Socken: Kinneved
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:5962