Runsten L1962:5619 i Håkantorp 🇬🇧
Även känd som Torestorpsstenen
Foto av Runsten L1962:5619 i Håkantorp
Foto av Runsten L1962:5619 i Håkantorp
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bróðir setti stein þenna eptir hi--o, son sinn, harða góðan dreng. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 90), kalksten, 2,1 m hög, 1,3 m bred (NNÖ-SSV) och 0,2 m tjock. Inskrift på den ÖNÖ sidan i en enkel slinga. Runhöjd 12-18 cm. Slingans yttermått är 1,45 x 1,05 m och är öppen nedåt. I nedre högra hörnet är slingan dubbel, 0,49 m lång men ej helt utfylld med runor. I mittpartiet är ett kors inristat. Återupprest 1870. Nämns i skrift första gången 1287 i ett brev av Magnus Ladulås som gränsmärke mellan Gudhems kloster och Håkantorps by. Runstenen är således tidigast nämnd i litteraturen av alla svenska runstenar. Stenen står rest på en sandkulle som är nedschaktad åt alla håll genom odling, täkt och väg och kan därigenom likna en fornlämningsrest. Kullen är troligen dock helt naturlig. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Broder satte denna sten efter H ..., sin son, en mycket god ung man." Uppmålad 1975."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Håkantorp socken i Falköping kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av sandrygg (ÖNÖ-VSV). Skogsmark (tallskog)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m SSV om åkerkant (ÖSÖ-VNV). 12 m V om landsväg."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten L1962:5619 i Håkantorp 🇬🇧:
"Enligt sägnen skall en konung vid namn Rune stupat på platsen och blivit begravd där (D Melin)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.242929
Longitud: 13.601251
Lämnings-ID: L1962:5619
Riksantikvarieämbetets ID: Håkantorp 42:1
Sveriges runinskrifter: Vg90 (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Torestorp
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Vit sandsten
Runristare: Eventuellt samma som gjort Vg 85.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn: Torestorpsstenen
Län: Västra Götalands
Kommun: Falköping
Socken: Håkantorp
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/7136853f-5b82-4ebf-96c5-d18efdbcab85