Runsten Vg92, L1962:5392 i Högstena
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Jôrundr ok Auðin reistu stein þenna eptir Ôzur, fôður sinn, bónda harða góðan. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 92), kalksten, 1,64 m hög, 1,38 m bred och 0,08 m tjock. Runhöjd 14-18 cm. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Jarund och Ödin reste denna sten efter Assur, sin fader, en mycket god bonde." Uppmålad 1967."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Högstena socken i Falköping kommun (Västra Götalands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Runstenen står inne i kyrkomagasinet i SV hörnet, lutad mot väggen."
Vill du se flera runstenar i Högstena socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.232492
Longitud: 13.719565
Lämnings-ID: L1962:5392
Riksantikvarieämbetets ID: Högstena 22:1
Sveriges runinskrifter: Vg92, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Högstena kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Falköping
Socken: Högstena
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:5392