Runsten Vg136, L1962:5308 i Kinneved
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... setti stein þenna ... Sæfa, brœðr sína, ... góða. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 136), gnejs, 2,3 m hög, 0,95 m bred (SV-NÖ), 0,35 m tjock. Inskrift på stenens NV sida. Runhöjd 12-14 cm. Ovanligt djupt huggna och tydliga runor. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "... satte denna sten (efter ... och) Seve, sina bröder, (mycket) goda (män).""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kinneved socken i Falköping kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Närmast plan moränmark. Hagmark, betesmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m V om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Kinneved socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.071458
Longitud: 13.490052
Lämnings-ID: L1962:5308
Riksantikvarieämbetets ID: Kinneved 43:1
Sveriges runinskrifter: Vg136, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Lillegården, svenstorp
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Falköping
Socken: Kinneved
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:5308