Runsten L1962:5308 i Kinneved ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1962:5308 i Kinneved
Foto av Runsten L1962:5308 i Kinneved
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... setti stein √ĺenna ... S√¶fa, brŇď√įr s√≠na, ... g√≥√įa. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 136), gnejs, 2,3 m h√∂g, 0,95 m bred (SV-N√Ė), 0,35 m tjock. Inskrift p√• stenens NV sida. Runh√∂jd 12-14 cm. Ovanligt djupt huggna och tydliga runor. Enligt V√§sterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften: "... satte denna sten (efter ... och) Seve, sina br√∂der, (mycket) goda (m√§n).""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kinneved socken i Falköping kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Närmast plan moränmark. Hagmark, betesmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m V om åkerhörn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.071458
Longitud: 13.490052
Lämnings-ID: L1962:5308
Riksantikvarieämbetets ID: Kinneved 43:1
Sveriges runinskrifter: Vg136 (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Lillegården, svenstorp
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Falköping
Socken: Kinneved
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/b650a75d-16e9-441f-95fd-3f2b5a25ec85