Runsten L1962:2548 i Grolanda ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1962:2548 i Grolanda
Foto av Runsten L1962:2548 i Grolanda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ě√≥r√įr. {Hic iacet Thordo}. Bj√īrn l√©t gera stein. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 130), gnejs, 2,4 m h√∂g, 0,75 m bred (√ĖN√Ė-VSV) och 0,15 m tjock. Runh√∂jd 9-11 cm. Inskrift p√• den mot SS√Ė vettande, t√§mligen sl√§ta sidan. Stenen st√•r i N delen av ett jordblandat r√∂se, 2,5 x 2,5 m och 0,4 m h√∂gt, ditlagt kring stenen vid restaureringen 1934. Stenen √•terupprestes och platsen iordningst√§lldes 1934. Enligt V√§sterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften: "Gudmund reste denna sten efter Eskil, sin broder, en mycket god ung man. Tryggve(?) h√∂gg(?) (runorna).""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Grolanda socken i Falköping kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kr√∂n av flack mor√§nstr√§ckning (SV-N√Ė). √Öker."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m S√Ė om v√§g."
Ofta finns det ber√§ttelser, historier, s√§gner och rykten kring en l√§mning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. S√• h√§r st√•r det om Runsten L1962:2548 i Grolanda ūüá¨ūüáß:
"En äldre lantbrukare omtalar att stenen för ca 100 år sedan skulle ha tagits till ett ladugårdsbygge vid Simonstorp men återforslats till sin nuvarande plats."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.086383
Longitud: 13.421457
Lämnings-ID: L1962:2548
Riksantikvarieämbetets ID: Grolanda 19:1
Sveriges runinskrifter: Vg131 (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Sjögerås
Placering:
Föremål: Kistlockformad gravhäll
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Falköping
Socken: Grolanda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/01be7c38-7afc-4618-b7ea-20f2270daa8d