Runsten L1961:9977 i Vartofta-Åsaka
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 149), fragment, grå granit, 0,7 m hög, 0,9 m bred (N-S) och 0,15 m tjock. Inskriften vetter mot V. Runhöjd 13 cm. Runstenen stod ursprungligen i Vårkumla socken vid Gränarp och flyttades i slutet av 1700-talet. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Rugga(?) satte (denna sten efter) ..., sin fader, och ...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vartofta-Åsaka socken i Falköping kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Närmast plan, något låglänt moränmark. Skogsmark, lövskog."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Står rest på "Jungfrukullen" (Vartofta-Åsaka 54:1). 3 m ÖSÖ om väg (NNÖ-SSV)."
Vill du se flera runstenar i Vartofta-Åsaka socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.057777
Longitud: 13.659928
Lämnings-ID: L1961:9977
Riksantikvarieämbetets ID: Vartofta-Åsaka 54:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Falköping
Socken: Vartofta-Åsaka
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:9977