Runsten Vg139, L1961:9673 i Vårkumla
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"...gautr(?) reisti stein þenna eptir Guðmund, fôður sinn, Ruggu(?) son, harða góðan. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 139), gnejs (enligt Västergötlands runinskrifter är materialet rödgrå granit med röd ytpatina), 1,6 m hög, 0,75 m bred och 0,15 m tjock. Runhöjd 10-11 cm. Ristningen vetter mot S. I vapenhuset finns en medeltida gravsten med runor i relief. Enligt excerpt finns en runsten inmurad i S kyrkväggens grund. Runstenen står på sin nuvarande plats sedan 1938 och har tidigare suttit inmurad i Vårkumla kyrka. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "... göt(?) reste denna sten efter Gudmund, sin fader, Ruggas(?) son, en mycket god (man)." Uppmålad 1979."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vårkumla socken i Falköping kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m S om långhuset, 0,75 m Ö om vapenhusets Ö vägg."
Vill du se flera runstenar i Vårkumla socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.073263
Longitud: 13.559452
Lämnings-ID: L1961:9673
Riksantikvarieämbetets ID: Vårkumla 1:1
Sveriges runinskrifter: Vg139, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Vårkumla kyrkogård
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Falköping
Socken: Vårkumla
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:9673