Runsten Vg133, L1961:491 i Marka
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Steinþórir(?), Síðu(?) sonr, reisti stein þenna eptir Svein, bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 133), röd gnejs, 2,5 m hög, 1,0 m bred och 0,3 m tjock (ÖSÖ). Runhöjd 13 cm. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "[Sten]tore(?), Sidas(?) son, reste denna sten efter Sven, sin broder.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Marka socken i Falköping kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkermark, i svag sluttning mot SSV."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m ÖSÖ om ägogräns, 95 m NNÖ om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Marka socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.159447
Longitud: 13.483463
Lämnings-ID: L1961:491
Riksantikvarieämbetets ID: Marka 5:1
Sveriges runinskrifter: Vg133, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Skyberg
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Falköping
Socken: Marka
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:491