Runristning Vg200, L1963:9708 i Börstig
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Dáviðr .../gerði(?) "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runinskrift (Vg 200), bestående av 10 tecken, 4-7 cm hög, på ett område som är 25 cm brett. Inskriften är inhuggen på ett kalkstensblock i kyrkans vägg. Del av kyrkans puts har tagits bort, för att lämna inskriften synlig. Enligt Västergötlands runinskrifter härstammar stenblocket från en äldre kyrka (troligtvis från 1200-talet) som tidigare stått på platsen och vars byggnadsmaterial har använts vid uppförandet av den nya kyrkan som byggdes 1823. På en sten nära sydvästväggens östra fönster tämligen högt upp iaktogs 1937 en majuskelinskrift: "ABRAHAMO ERICI". Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "David gjorde(?)"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Börstig socken i Falköping kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av moränhöjd. Kyrkogård. Ca 1 m från kyrkans SV hörn."
Vill du se flera runstenar i Börstig socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.992769
Longitud: 13.4672
Lämnings-ID: L1963:9708
Riksantikvarieämbetets ID: Börstig 22:1
Sveriges runinskrifter: Vg200, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Börstigs kyrka
Placering:
Föremål: Kvader
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Falköping
Socken: Börstig
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:9708