Runristning Vg141, L1962:7086 i Mularp
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... fyrir biðja ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristad gravhäll (Vg 141). Gravhällen är 1,34 m lång, 0,56 m bred och intill 0,18 m tjock. Inskriften är gjord med 4,5-5,0 cm höga runor och är ristade på hällen i dess längdriktning i tre paralella rader (Se skiss i inventeringsboken). Kyrkporten torde vara medeltida med nitade järnplåtar på trädörren. Medeltida dopfunt. På kyrkogårdens SV del ligger i markytan två gravhällar från 1600- eller 1700-talet."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Mularp socken i Falköping kommun (Västra Götalands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Gravhällen står fastnaglad mot V väggen inne i vapenhuset."
Vill du se flera runstenar i Mularp socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.161678
Longitud: 13.707349
Lämnings-ID: L1962:7086
Riksantikvarieämbetets ID: Mularp 21:1
Sveriges runinskrifter: Vg141, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Mularps kyrka
Placering:
Föremål: Kistlockformad gravhäll
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Falköping
Socken: Mularp
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:7086