Runristning Vg91, L1962:5393 i Högstena
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Heiðr(?). Af barni dó kona Andresar prests. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 91), platsen för. Enligt excerpt tillverkad av sandsten, 1,53 m hög och 0,67 m bred. Runstenen skall ha legat utanför södra kyrkoväggen. Den förvaras nu på Västergötlands museum. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Hed(?). I barnsäng dog Andreas prästs hustru.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Högstena socken i Falköping kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Vill du se flera runstenar i Högstena socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.232405
Longitud: 13.718958
Lämnings-ID: L1962:5393
Riksantikvarieämbetets ID: Högstena 22:2
Sveriges runinskrifter: Vg91, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Högstena kyrkogård
Placering: Västergötlands museum, Skara
Föremål: Kistlockformad gravhäll
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Falköping
Socken: Högstena
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:5393