Runristning L1960:3173 i Vårkumla
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Medeltida gravhäll (Vg 138), sandsten, 1,9 m lång och 0,61 m bred. Huggningen utförd i relief. Mittpartiet är prytt med en ranka av kvastpalmetter och är på sidorna begränsat av repstavar. Vid mittpartiets båda ändar samt vid inskriftens början och slut finns reliefhuggna georgskors. Var fram till 1934 inmurad i kyrkomuren. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Här ligga far och son, de två. Hedin och Enar, de hette så.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Vårkumla socken i Falköping kommun (Västra Götalands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I Vårkumla kyrkas vapenhus."
Vill du se flera runstenar i Vårkumla socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.07336
Longitud: 13.559302
Lämnings-ID: L1960:3173
Riksantikvarieämbetets ID: Vårkumla 70
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Falköping
Socken: Vårkumla
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:3173