Hällristning L1998:7944 i Asige
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, bestående av 2 skepp, enkellinjiga, konturristade, ca 80 cm l, med uppåtsvängda förstävar mot Ö. På det övre skeppet är en cirkelfigur i aktern, 25 cm diam. Belägen på S sidan på den Ö resta stenen i Asige 17:5. Ristningarna är mycket grunda, högst 0,5 cm dj, vilket försvårar tolkningen."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Asige socken i Falkenberg kommun (Hallands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av flack höjdsträckning. Vägren, åkerholme."
Vill du se flera runstenar i Asige socken eller Falkenberg kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.883464
Longitud: 12.738243
Lämnings-ID: L1998:7944
Riksantikvarieämbetets ID: Asige 17:7
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Hallands
Kommun: Falkenberg
Socken: Asige
Riksantikvarieämbetets information: » L1998:7944