Runsten L1963:8062 i Barne-Åsaka
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 123), gnejs 1,75 m hög, 1,5 m bred (NÖ-SV) med spetsigt topparti och 0,2-0,3 m tjock. Runhöjd 9-11 cm, inskrift på den mot NV och från landsvägen vända sidan. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "riuiþr reste denna sten efter Grim, sin son, en mycket god ung man." Uppmålad 1970."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Barne-Åsaka socken i Essunga kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack grusås (NÖ-SV)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart NV om landsväg, 6 m 280 VSV om gårdsvägs förlängning."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten L1963:8062 i Barne-Åsaka:
"Om stenen säger traditionen 1) Rest av Inga i Ingatorp, Lekåsa över sin älskade Kung Råne, Skaraberget, Lekåsa då han stupade i en kamp om Inga mot Virkel, Virkelsborg Västerbitterna. 2) Rest till minne av en betydande person som stupade i ett slag mot danskarna 3) ingen bör passera stenen utan att lyfta huvudbonaden."
Vill du se flera runstenar i Barne-Åsaka socken eller Essunga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.138557
Longitud: 12.824741
Lämnings-ID: L1963:8062
Riksantikvarieämbetets ID: Barne-Åsaka 4:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Essunga
Socken: Barne-Åsaka
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:8062