Runsten L1963:6243 i Barne-Åsaka
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, kopia, 2,55 m hög, 1 m bred (Ö-V) och 0,25 m tjock. Runor åt N. På baksidan av stenen är inristat: "Kopia av runsten Förd från Lekåsa 1792 Tham Skänkt av Ernst Daren 1981". Originalet (Vg 122, Bjärka 10:1) finns idag på Dagsnäs, förd dit av Per Tham 1792 från Abrahamstorp i Barne-Åsaka där den använts som pall att klappa kläder på. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften på originalet: "Björn reste denna sten efter Tjod, sin bolagsman. Gud hjälpe (hans) själ och den heliga Sankta Maria.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Barne-Åsaka socken i Essunga kommun (Västra Götalands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m ÖSÖ om hembygdsgårds Ö gavel, 16 m NNÖ om skolgårdsparkering."
Vill du se flera runstenar i Barne-Åsaka socken eller Essunga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.156551
Longitud: 12.832242
Lämnings-ID: L1963:6243
Riksantikvarieämbetets ID: Barne-Åsaka 87:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Essunga
Socken: Barne-Åsaka
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:6243