Runsten DR335, L1988:8142 i Västra Strö
Även känd som Västra Strömonumentet eller Tulestenarna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Faðir lét hôggva stein þenna eptir Bjôrn, er skip átti með honum. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 2 m h, 1,3 m br (NNÖ-SSV) och 0,9 m tj. Runslinga åt ÖSÖ med 13 cm h runor, 0,4 cm dj. Imålade med rött. Markornament med bandslingor åt VNV, 1x0,7 m st. Imålat med rött. Åkerholmen, på vilken fornlämningen är belägen är ca 25x15 m (NÖ-SV). Nära kringodlad. Restaureringar 1932 och 1951."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västra Strö socken i Eslöv kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsatshörn av flack, svagt S-sluttande moränrygg (NNÖ-SSV). Impediment i åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I Ö delen av RAÄ-nr Västra Strö 2:1 och 5,5 m SÖ om RAÄ-nr Västra Strö 2:2."
Vill du se flera runstenar i Västra Strö socken eller Eslöv kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.875967
Longitud: 13.243084
Lämnings-ID: L1988:8142
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Strö 2:3
Sveriges runinskrifter: DR335,
Plats: Västra strö
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Samma som gjort DR 334
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Västra Strömonumentet eller Tulestenarna -
Län: Skåne
Kommun: Eslöv
Socken: Västra Strö
Riksantikvarieämbetets information: » L1988:8142