Runsten L1988:7446 i Västra Strö 🇬🇧
Även känd som Västra Strömonumentet eller Tulestenarna
Foto av Runsten L1988:7446 i Västra Strö
Foto av Runsten L1988:7446 i Västra Strö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Faðir lét hôggva rúnar þessar eptir Ôzur, bróður sinn, er norðr varð dauðr í víkingu. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,9 m h, 1,8 m br (ÖNÖ-VSV) och 0,9-1,1 m tj. Runslinga åt SSÖ med 13 cm h runor. Imålad med rött. Åkerholmen, på vilken fornlämningen är belägen, är ca 25x15 m (NÖ-SV). Nära kringodlad. Restaureringar 1932 och 1951."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västra Strö socken i Eslöv kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsatshörn av flack, svagt S-sluttande moränrygg (NNÖ-SSV). Impediment i åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I S delen av RAÄ-nr Västra Strö 2:1 och 3 m VSV om RAÄ-nr Västra Strö 2:3."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.875958
Longitud: 13.243046
Lämnings-ID: L1988:7446
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Strö 2:4
Sveriges runinskrifter: DR334
Plats: Västra strö
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Samma som gjort DR 335
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Västra Strömonumentet eller Tulestenarna
Län: Skåne
Kommun: Eslöv
Socken: Västra Strö
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/6a522826-b58a-4e58-a265-5d7f550df485